งานปัก

ค่าบริการงานปักคำนวณจากพื้นที่ที่ปัก และจำนวนของงานที่ให้ปักต่อครั้ง        
หากครั้งต่อไปมาปักก็ต้องนับเฉพาะจำนวนของครั้งปัจจุบัน ไม่สามารถนำจำนวนมาสะสมได้    
ค่าปัก เสื้อของทางร้าน              
จำนวน 1-2ชิ้น 3-5ชิ้น 6-10ชิ้น 11-20ชิ้น 21-30 ชิ้น 31-50ชิ้น 51-100ชิ้น
0 -1 ตารางเซนติเมตร(1-2000เข็ม) 100 75 50 30 25 20 15
1.1-2 ตารางเซนติเมตร(2000-3000เข็ม) 120 90 60 35 30 25 20
2-5 ตารางเซนติเมตร(3001-7000เข็ม) 140 100 70 40 35 30 25
6-12 ตารางเซนติเมตร (7000-20000เข็ม) 160 120 80 45 40 35 30
12-20 ตารางเซนติเมตร (20001-35000เข็ม) 320 240 160 85 80 75 60
21 ตารางเซนติเมตรขึ้นไป 400 300 200 105 100 95 80
               
ค่าปักกรณีลูกค้านำเสื้อมาเอง              
สำหรับงานรับจ้างปักทางร้านรับผิดชอบงานเสียหายได้ไม่เกินมูลค่างานสกรีนเท่านั้นไม่ว่ากรณีใดๆ  
จำนวน 1-2ชิ้น 3-5ชิ้น 6-10ชิ้น 11-20ชิ้น 21-30 ชิ้น 31-50ชิ้น 51-100ชิ้น
0 -1 ตารางเซนติเมตร(1-2000เข็ม) 150 95 70 45 40 35 30
1.1-2 ตารางเซนติเมตร(2000-3000เข็ม) 170 110 80 50 45 40 35
2-5 ตารางเซนติเมตร(3001-7000เข็ม) 160 120 90 55 50 45 40
6-12 ตารางเซนติเมตร (7000-20000เข็ม) 180 140 100 60 55 50 45
12-20 ตารางเซนติเมตร (20001-35000เข็ม) 360 260 180 100 95 90 75
21 ตารางเซนติเมตรขึ้นไป 500 350 250 120 115 110 95
               
               
               
ระยะเวลาในการผลิตปกติ 5-10วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่รอคิวก่อนหน้านั้น ณ วันที่ลูกค้าจ่ายเงินมัดจำ  
กรณีลูกค้าต้องการงานเร็วกว่าปกติสามารถแทรกคิวโดยเพิ่มค่าเร่งงานให้ได้งานก่อนกำหนดวันละ 100บาท+10% ของค่าใช้จ่ายรวม
               
มีค่าตีบลอกสำหรับลายปักที่มีความซับซ้อน ยกเว้นลายปักที่ไม่มีความซับซ้อนคือเป็นตัวอักษรมาตรฐาน 120ฟอนท์งานปัก
และอักษรอังกฤษ 30ฟอนท์มาตรฐาน              
               
ค่าบริการตีบลอกงานปักเริ่มต้นที่ 200บาท              
สามารถปักได้6สีต่อ 1 แบบ              
               
ค่าบริการปักหมวก ปักเฉพาะหมวกของทางร้าน ไม่รับปักหมวกที่ลูกค้านำมาเอง  
จำนวน 1-2ชิ้น 3-5ชิ้น 6-10ชิ้น 11-20ชิ้น 21-30 ชิ้น 31-50ชิ้น 51-100ชิ้น
0 -1 ตารางเซนติเมตร(1-2000เข็ม) 110 85 60 40 35 30 25
1.1-2 ตารางเซนติเมตร(2000-3000เข็ม) 130 100 70 45 40 35 30
2-5 ตารางเซนติเมตร(3001-7000เข็ม) 150 110 80 50 45 40 35
6-12 ตารางเซนติเมตร (7000-20000เข็ม) 170 130 90 55 50 45 40
12-20 ตารางเซนติเมตร (20001-35000เข็ม) 330 250 170 95 90 85 70
21 ตารางเซนติเมตรขึ้นไป 410 310 210 115 110 105 90